Skip to main content

BLIV INVESTOR

Hvordan kan jeg blive investor?

For at blive investor i Symmetry udfyldes og underskrives ovenstående ordreblanket (via Penneo). Samtidig med denne ordreblanket underskriver du en investorerklæring, hvorpå du erklærer, at du er bekendt med de forhold der er ved en investering i en kapitalforening og at du investerer mindst 750.000 DKK (100.000 EUR).

Kapitalandelene i Afdelingen udbydes til markedskurs hver den 1. og 15. i en kalendermåned, eller første bankdag herefter. Emissionskursen for de erhvervede kapitalandele fastsættes som indre værdi på købstidspunktet plus tillæg, jf. i øvrigt det til enhver tid gældende Investorinformation.

Efter underskrift modtager du kvitteringen på mail, hvorefter du fremsender den underskrevne ordreblanket til dit pengeinstitut. Den udfyldte og underskrevne ordreblanket skal via dit pengeinstitut indsendes til: Skandinaviska Enskilda Banken til følgende e-mail: ifsadmin@seb.dk.

Betalingen for de erhvervede kapitalandele i Symmetry sker to bankdage efter handelsdagen mod registrering af kapitalandelene på investors konto i VP Securities A/S.

Husk at læse følgende inden du udfylder tegningsblanketten: Investorinformation Kapitalforeningen Wealth Invest, Afdeling Symmetry Invest

Har du spørgsmål til tegningsprocessen kan du udfylde kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Alternativt kan du kontakte Kim Hoberg Nielsen på khn@symmetry.dk eller 40 300 600.

FAQ

Er der en minimumsinvestering?
Minimumsinvesteringen i Symmetry er på 750.000 kr.

Hvem kan investere i Symmetry?
Alle kan investere i Symmetry uanset om det er via egne frie midler, pensionsmidler, virksomhedsordning eller i selskabsform.

Vi gør opmærksom på, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for udenlandske personer/selskaber at foretage investering i Symmetry.

Hvad bliver jeg opdateret med som investor?
Månedsvist modtager du afkastrapportering for hele fonden og din egen investering. Derudover bliver du løbende opdateret med årlige og halvårlige investorbreve, analyser, invitation til investorarrangementer, generalforsamlinger m.m.

Samtidig kan vi følges på både LinkedIn og Twitter.

Hvorfor investere i Symmetry?

  • Målsætning om at levere det højest mulige afkast ved den lavest mulige risiko.
  • Klar strategi og processer for investeringer
  • Vi har siden stiftelsen formået at levere et højt afkast, der har overgået aktiemarkedet.
  • Transparent fee struktur
Bliv investor

Få et uforpligtende tilbud

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.