PERFORMANCE

Kontakt os

Historiske afkast

I tabellen nedenfor fremgår de historiske afkast for Symmetry Invest A/S siden stiftelsen i 2013.

% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FYTD Avg. Net Exposure
2013 8,1 7,9 15,0 34,1 N/A
2014 3,2 10,2 2,8 17,0 36,8 N/A
2015 6,8 23,2 -13,3 5,7 20,5 76,0
2016 1,3 10,6 3,5 3,4 19,9 44,3
2017 6,2 3,2 0,7 4,0 5,1 -2,7 1,1 -2,7 0,6 3,3 -2,1 -0,7 16,8 46,5
2018 1,9 -4,5 -4,4 0,8 -0,8 -5,9 -4,5 -1,8 -0,9 -12,8 1,9 0,3 -27,7 75,2
2019 7,3 6,4 4,5 4,5 -2,4 6,3 0,5 -7,1 5,8 0,3 10,0 2,5 44,4 73,3
2020 2,0 -4,1 -37,2 22,6 14,5 10,1 1,2 9,0 -0,2 1,8 17,1 12,9 40,4 74,9
2021 9,0 8,3 8,0 5,0 0,1 -0,5 2,2 4,8 -2,7 3,9 -5,4 0,9 37,8 75,6
2022 2,0 -6,0 -2,3 -7,0 -1,0 -3,7 3,5 -14,0
71,4

Hos Symmetry er vi stolte af vores performance. Vi har over en lang tidshorisont formået at levere et højt afkast der konstant har overgået aktiemarkedet.

Vores afkast siden stiftelsen i 2013 har således været 19,6 % om året mod MSCI ACWI på 7,6 % og MSCI World Small Cap på 5,5 %.

Performance i forhold til MSCI ACWI og MSCI World Small Cap

Nedenfor er vist vores kort- og langsigtede performance i forhold til MSCI ACWI og MSCI World Small Cap

Måned 2022 Total IRR
Symmetry 3,5 % -14,0 % 437,5 % 19,6 %
MSCI ACWI 6,9 % -13,0 % 96,8 % 7,6 %
MSCI World Small Cap 8,9 % -13,1 % 99,3 % 5,5 %

Udover investeringer i aktier investerer Symmetry også i finansielle kontrakter, shortselling mv. Investorer der følger og investerer i vores research ideer vil derfor ikke være sikret samme afkast som udviklingen i indre værdi pr. aktie.

Afkastet er vist efter afholdelse af omkostninger og fees til forvalteren og vist før skat.

Afkast senest ajourført 2. august 2022.

Hvorfor investere i Symmetry?

  • Målsætning om at levere det højest mulige afkast ved den lavest mulige risiko.
  • Klar strategi og processer for investeringer
  • Vi har siden stiftelsen formået at levere et højt afkast, der har overgået aktiemarkedet.
  • Transparent fee struktur
Bliv investor