Henter...

Jobs

Vi er altid på udkig efter nye medarbejdere der kan forstærke os.

Porteføljemanager:

Er du en erfaren investor med en længere dokumenterbar track record og et mindset der passer med vores investeringsstrategi hos Symmetry vil du passe ind som Porteføljemanager hos Symmetry. Du vil som porteføljemanager få din egen andel af vores AUM som skal investeres i dine 4-5 bedste ideer. Du vil få adgang til alle vores værktøjer og data og vil løbende indgå i sparring med øvrige medarbejdere

Analytiker

Har du en stor passion for aktier og et stort drive kan du være vores næste analytiker. En stilling som analytiker indebærer tæt samarbejde med porteføljemanagers omkring investeringsideer. En ansættelse som analytiker sker med henblik på oplæring frem mod en senere stilling som porteføljemanager

Henvendelse kan ske til Andreas Aaen på aa@symmetry.dk

Vi are always looking for new employees to strenghten our team

Portfolio Manager

Are you an experienced investor with a good track-record and a mindset that fits with the investment strategy Symmetry has you could be our new Portfolio Manager. As a portfolio manager you will get our own pool of capital to invest in your best 4-5 ideas. You will have access to our research tools and data-sources and collaborate on research and ideas with other employees in a great work environment.

Analyst

If you have a big passion for stocks and a big drive to learn you could be our next analyst. A position as an analyst will involve close collaboration with the portfolio managers on investment ideas. An employment as an analyst will happen as a learning period until you would be ready to run a portfolio yourself.

Feel free to reach out to Andreas Aaen at aa@symmetry.dk